6 კომპონენტი, რომელიც ახასიათებს ადამიანს, როდესაც ის იმყოფება „დინების“ მდგომარეობაში

ყურადღების მაქსიმალური კონცენტრაცია საქმეზე  - რასაც მივყავართ ექსტაზის შეგრძნებამდე და შინაგანი რწმენის გაძლიერებამდე. ეს არის მომენტი, როდესაც ზუსტად იცი თუ რა უნდა გააკეთო დროის ამ მონაკვეთში, და შენ ეს გამოგდის. შენ დაუყოვნებლივ იღებ უკუკავშირს, გრძნობ, რომ საქმე რომელსაც აკეთებ რთულია, მაგრამ შესრულებადი. შენ გავიწყდება საკუთარი თავი და კარგავ დროის შეგრძნებას.  თავს გრძნობ რაღაც საერთოს, დიდის ნაწილად. … ვრცლად 6 კომპონენტი, რომელიც ახასიათებს ადამიანს, როდესაც ის იმყოფება „დინების“ მდგომარეობაში